Замір швидкості через iPerf3

Корисна інформація?

using-iperf3-to-test-ec2-bandwith-1200×630

Інструмент iPerf3 дозволяє замірити максимальну пропускну здатність між двома вузлами мережі. Може використовувати різні налаштування таймінгу, протоколів, потоків та інше. Це кроссплатформена клієнт-серверна програма. Безкоштовна.

Вміє генерувати трафік різного типу для аналізу пропускної здатності мережі. Підтримується багатопотокова робота через налаштування у клієнта. За замовчуванням тест виконується в направленні від клієнта до сервера. Для двонаправленого тестування зі сторони клієнта необхідно використовувати ключ -R.

Скачати можна за наступним посиланням:

Скачуємо під Ваш варіант Windows (64 або 32 біт, є і під Win10). Це zip архів з двома файлами – утилітою та бібліотекою.
Помістимо папку в якесь місце на Вашому носії (наприклад – в корінь диску С). Папку для зручності я перемістив в C:\iperf3

Всі наступні команди виконуються в командному рядку Windows (cmd). Відкрити термінал можна наступним шляхом:
Пуск -> Всі програми -> Стандартні -> Командний рядок або Пуск -> Виконати та ввести ім’я програми cmd

C:\iperf3>iperf3.exe /?
iperf3: parameter error - must either be a client (-c) or server (-s)
Usage: iperf [-s|-c host] [options]
    iperf [-h|--help] [-v|--version]
Server or Client:
 -p, --port   #     server port to listen on/connect to
 -f, --format  [kmgKMG] format to report: Kbits, Mbits, KBytes, MBytes
 -i, --interval #     seconds between periodic bandwidth reports
 -F, --file name      xmit/recv the specified file
 -B, --bind   <host>  bind to a specific interface
 -V, --verbose       more detailed output
 -J, --json        output in JSON format
 --logfile f        send output to a log file
 -d, --debug        emit debugging output
 -v, --version       show version information and quit
 -h, --help        show this message and quit
Server specific:
 -s, --server       run in server mode
 -D, --daemon       run the server as a daemon
 -I, --pidfile file    write PID file
 -1, --one-off       handle one client connection then exit
Client specific:
 -c, --client  <host>  run in client mode, connecting to <host>
 -u, --udp         use UDP rather than TCP
 -b, --bandwidth #[KMG][/#] target bandwidth in bits/sec (0 for unlimited)
              (default 1 Mbit/sec for UDP, unlimited for TCP)
              (optional slash and packet count for burst mode)
 -t, --time   #     time in seconds to transmit for (default 10 secs)
 -n, --bytes   #[KMG]  number of bytes to transmit (instead of -t)
 -k, --blockcount #[KMG]  number of blocks (packets) to transmit (instead of -
t or -n)
 -l, --len    #[KMG]  length of buffer to read or write
              (default 128 KB for TCP, 8 KB for UDP)
 --cport     <port>  bind to a specific client port (TCP and UDP, default
: ephemeral port)
 -P, --parallel #     number of parallel client streams to run
 -R, --reverse       run in reverse mode (server sends, client receives)
 -w, --window  #[KMG]  set window size / socket buffer size
 -M, --set-mss  #     set TCP/SCTP maximum segment size (MTU - 40 bytes)
 -N, --no-delay      set TCP/SCTP no delay, disabling Nagle's Algorithm
 -4, --version4      only use IPv4
 -6, --version6      only use IPv6
 -S, --tos N        set the IP 'type of service'
 -Z, --zerocopy      use a 'zero copy' method of sending data
 -O, --omit N       omit the first n seconds
 -T, --title str      prefix every output line with this string
 --get-server-output    get results from server
 --udp-counters-64bit   use 64-bit counters in UDP test packets

[KMG] indicates options that support a K/M/G suffix for kilo-, mega-, or giga-
iperf3 homepage at: http://software.es.net/iperf/
Report bugs to:   https://github.com/esnet/iperf

 

Тепер, розглянемо встановлення на Linux

Нічого особливого, навіть простіше аніж на Windows:

Screenshot_2020-02-05 How to Test Network Throughput Using iperf3 Tool in Linux

 

 

 

Заміри швидкості

Команди як на Linux, так і на Windows практично ідентичні.

Windows:

C:/iperf3>iperf3.exe -с speedtest.bcm.net.ua

Снимок экрана в 2020-02-05 11-30-24

Результати заміру з клієнта до сервера: 590 Мбіт/c

Щоб зробити замір завантаження з сервера, необхідно додати до команди ключ -R (Reverse):

Снимок экрана в 2020-02-05 11-32-33

Результати заміру з сервера до клієнта: 663 Мбіт/c

 

Linux:

iperf3 -с speedtest.bcm.net.ua

За замовчуванням, замір буде продовжуватись 10 секунд, і буде проходити в направленні від клієнта до сервера.

Снимок экрана в 2020-02-05 10-35-40

Це замір швидкості завантаження на сервер, результат заміру: 279 Мбіт/c

Щоб зробити замір завантаження з сервера, необхідно додати до команди ключ -R (Reverse):

Снимок экрана в 2020-02-05 10-37-41

Результат: 224 Мбіт/c

 

Інші публічні iPerf3 сервери: iperf.fr

ntk0017-00-How_to_use_iperf